vrijdag 29 november 2013

Safety first!

Jawel, beste blogvrienden, ik heb mij weer eens ter scheepvaart begeven! Dat moet geleden zijn van mijn Legendarische Zeeziekte in de nabijheid van het Eiland Malta in het Jaar Onzes Heeren 1999 (waar ik overigens niet verder wens op in te gaan, zij behoort tot mijn privéleven).
Maar... ik ben van de jeugd en van de mode, dein mee op alle hypes en vibes, en dus, bij het deze keer ter varen gaan: Safety first!
Dat populaire VTM-programma beleeft u deze week ook hier, op dit blog, want u kan er u op onderstaande onthullende foto's van vergewissen hoe ik - de recente rampen met de Titanic (1912), de Herald of Free Enterprise (1987) en de Costa Concordia (2012) nog vers in het geheugen - mijn Maritieme Avontuur dankzij het aan boord leggen (woordspeling!) van de meest strikte discipline, in volkomen veiligheid heb laten verlopen…


Reeds bij het ochtendlijke douchen in onze kajuit had ik mij ruimschoots voorzien van het door het internationale zeerecht voorgeschreven reddingsvest!


Scheepsrampen hebben de eigenaardige gewoonte zich voor te doen wanneer men ze het minst verwacht: daarom zal men zeker bij het tanden-poetsen het life-jacket nooit achterwege laten!


Lezen aan boord, in kommerloze rust en veiligheid! "Grootva, waarom hebt u zulke grote ogen?". "Dat is om beter te zien, lief kind, en ook omdat ik hier met mijn leesbril op de foto sta natuurlijk. En bovendien omdat ik mijn ogen toevallig nogal wijd opensper. Niet zelden, lief kind, wordt een bepaald verschijnsel door verschillende oorzaken teweeggebracht".


Zelfs het produceren van eigen literatuur kan tijdens een cruise in perfect safety gebeuren! Onmiddellijk na zijn ontstaan wordt het hoogwaardige letterkundige product overgeheveld naar een waterbestendige usb-stick. Het auteursrecht blijft op elk moment gegarandeerd, zelfs bij het varen in internationale wateren. Mocht de bedrade apparatuur op de achtergrond u de indruk geven dat ik tijdelijk het command over het ship overgenomen had: wat u ziet is de legaal tot het interieur van onze kajuit behorende haardroger.


En ja, ook de uitvoering van een lichtvoetig show-bizz-nummertje ten behoeve van het programma So you think you can sing with a life-jacket on van TV-Bratislava: het kàn, zonder de veiligheid ook maar één moment in het gedrang te brengen! 


Bij het avondlijke douchen... jawel!


All's well that ends well. Na een heerlijk veilige dag... onder de wol met een vrolijk boek, én adequaat beschermd tegen nachtmerries waarin zich schipbreuken zouden kunnen voordoen. 


Idee en foto's: Lieve Wollebrants-Van Rompaey, november 2013.